All Too Human + Cirkulært Musiksystem

Dato:
10/7
Tid:
21:00
Entré:
Kr. 100,-
Venue:
Østre Kapel / Sydhavn Teater

Copenhagen Jazz Festival 2019

Køb billet i forsalg her

Østre Kapel på Vestre Kirkegård er en af byens mest unikke venues. Det over 100 år gamle kapel stod mere eller mindre tomt og forladt gennem 90 år, indtil det progressive lille storbyteater ’Sydhavn Teater’ indtog det i 2016. Siden har Østre Kapel været en kulturelt aktiv indenfor scenekunsten for Sydhavnen, såvel som for resten af byen. Nu indtager musikken kapellet. Under Copenhagen Jazz Festival låner Karens Minde Kulturhus og Jazz Club Loco de historiske rammer og præsenterer en række grænsesøgende koncerter, der er særligt kurateret og booket til netop dette rum, og giver publikum en helhedsoplevelse, hvor rum, lyd og location smelter sammen i ét bevidsthedsudvidende forløb.

10/7 kl. 21
All Too Human

I dette vores nye årtusinde har den egensindige trommeslager, komponist & orkesterleder Peter Bruun været med helt fremme på den eksperimentelle musikscene, hvor især hans seneste projekt står noget så lysende: kvartetten All Too Human med d’herrer extraordinaire, trompetisten Kasper Tranberg, guitaristen Marc Ducret & keyboardisten Simon Toldam …

Med debut-albummet: Vernacular Avant-Garde, der også kunne oversættes til: Folkelig Fremskuen, sådan som Bruuns originale musikalske idéers udtryk netop spænder hele spektret fra både noget bluesy lowdown til kompleks highbrow, fra kropsspjættende, groovy multirytmik til abstrakte lydlandskaber, fra underjordiske tempoknæk til ophvirvlende himmelrotationer, fra stille til storm.

All Too Human består netop af tre-enighedens instrumentarium: airophonen i Tranbergs trompet, chordophonerne hos Ducret & Toldam & membranophonerne hos Bruun, hvormed kvartettens store rum åbnes.

Disse fire musikeres i øvrigt mangefacetterede vokabularium er igen klar til at blive tændt til affyring foran et publikum, som hermed får overrakt en mantraet invitation: because you’re worth it …

Marc Ducret (F): 6- and 12-String Guitars
Kasper Tranberg (DK): Trumpet and Cornet
Simon Toldam (DK): Moog, JUNO 60, and Phillicoda
Peter Bruun (DK): Drums, Microkorg and compositions

10/7 kl. 22:30
Cirkulært Musiksystem

Sammenslutningen År & Dags fire medlemmer, Anders Lauge Meldgaard, Andreas Pallisgaard, Mads Pind Forsby og Michael Mørkholt præsenterer ny musik til et elektroakustisk system og instrumentarium, der sammenkæder digital og analog teknologi, mekanik og menneske i ét kredsløb.

Stykket Cirkulært Musiksystem kredser om tiden. En stor mængde hjemmebyggede mekaniske træhjul med håndsving styrer en række synthesizere, sequencere, slagtøj, støjmaskiner mm. Den cirkulære bevægelse danner rammen for kompositionslogikken. Det hånddrevne princip og hjulenes fysik og idiomatik skaber en sejlende og vævende rytmik, hvor flere sprængte tidsligheder sammenlægges til en særegen og lagdelt fællestid. År & Dag har udarbejdet et kompositionssystem, der er tænkt som et installatorisk værk, betjent af komponisterne selv. De fire medlemmers individuelle arbejdsgange og kunstneriske idéer smelter sammen og fremføres i fællesskab.

Cirkulært Musiksystem er nyskabt grænsesøgende musik, der udvider både de bestående kompositoriske konventioner og den gængse koncertform. Systemet udfordrer og genforhandler kunstnersubjektet og musikerens individuelle position til fordel for en større centrifugal fællesform, hvor den enkelte medvirkende indgår i et organisk kredsløb. Musikken er udarbejdet på instrumentariets præmisser; dets muligheder og dets begrænsninger.

Line up:
Anders Lauge Meldgaard
Andreas Pallisgaard
Mads Pind Forsby
Michael Mørkholt