Om Loco

Loco er en klub for jazz og anden eksperimentalmusik. Foreningen blev skabt af et konglomerat af udøvende musikere og spillestedsløse arrangører i København i 2001. Dengang var ønsket at give støtte til de klubber og de ildsjæle, som kæmper for deres spillesteder uden at gå kunstnerisk på kompromis. Dette er stadig målsætningen. Foreningen ser det som en vigtig forudsætning for jazzens udvikling i DK, at yngre og eksperimenterende aktører gives rum og lejlighed til at præsentere dem selv for et større publikum.

Loco har gennem årene taget initiativ til at lave såkaldte ’totalarrangementer’, hovedsageligt i forbindelse med foreningens virke i Stengade 30, men også i Råhuset ved Kulturstaldene og på m/s Stubnitz i Københavns Havn. Til denne type arrangementer er der blevet eksperimenteret med samtidige og overlabbende events og med forløb af tværkunstneriske koncerter. Dette kunne eksempelvis betyde, at man i forbindelse med en eksperimenterende jazzkoncert risikerede undervejs at støde ind i en lyrikoplæsning med en gruppe lokumspoeter, en 20 minutters punkkoncert eller en forfatter i færd med at levere rablende fortællinger om hyper-modernitetens genvordigheder. Og en tur på 1. sal kunne føre til spontankoncert med en dogmegruppe eller konfrontativ oplæsning af et digterkorps.

I stedet for at præsentere den grænsesøgende musiceren i en konventionel kulisse, hvor publikum lukkes ind i koncertlokalet, ’forbruger’ koncerten og siden forlader spillestedet, arbejder Loco med at overrumple publikum og animere dette til at indgå i en mere aktiv rolle. Praksisen går ud på at skabe fornemmelsen af et ’flow’, hvor flere begivenheder lader sig flette sammen til et forløb. På den måde er det muligt at ændre den vanlige en-vejs-kommunikation til et mangesidigt fokus med en mere gensidig kommunikation.

Loco leverer indblikket i den kreative yderfløj af den københavnske jazz- og improscene.

——————————————————————-

Loco description from Allaboutjazz:

In recent years, Jazz Club Loco has been an important player in the development of the new Danish avant-garde that has also been propelled by the label ILK. Loco has become famous for its adventurous concerts held at different venues and its series of superb records. Thus, Loco is both arranging concerts and releasing records that avoids the well-trodden road of the mainstream. Among the essential names promoted by Loco are Yak, Bugpowder, Moskus and the surrealistic musical collective yoyo oyoy whose activities include the bands Slütspürt, Kirsten Ketsjer og Fjernsyn Fjernsyn. What unites all these different names is a will to experiment with genres and create new improvised music. Rock musicians meet up with jazzers, concept artists, composers and electronic wizards to make music filled with energy and passion.

It is a spirit of looseness, seriousness and anarchistic madness that makes Loco compelling (…) It might be said that to Loco jazz is the new punk.